سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بندر آستین چپ – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد
رضا سپه وند – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد
محسن عادلی – گروه شیمی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
علی بهاری – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده:

در این تحقیق نانولوله های کربنی چند دیواره با استفاده از اسیدهای HNO3/H2SO4 باز شدند. سپس با حل کردن نانو لوله های باز شده در محلول نیترات آهن و نیترات کبالت و به کمک نیروهای موینگی، حفره داخلی آنها بوسیله ترکیبات مغناطیسی پر گردید. نانوکامپوزیت های مغناطیسی تولید شده، بوسیله پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. سپس مقاومت الکتریکی، انرژی فعال سازی و ویژه گی های مغناطیسی آنها اندازه گیری و بررسی شد.