سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میرم سعادتی – آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانا، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه ال
مهدیه هوائی –
وحید دادمهر –

چکیده:

انوکریستال ابررسانای دمای بالا YBCO به روش سل_ژل ساخته شد. آنالیز فازی نمونه با طیف اشعه X مورد بررسی قرار گرفت. ریزساختار و مورفولوژی با میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت و دمای گذار ابررسانا با استفاده از اندازه گیری های ۷۸، AC susceptibility درجه کلوین بدست آمد. نمونه تک فاز است. جزئیات پراش اشعه X ساختار ارتورمبیک نانو پودر را تایید می کند. اندازه تقریبی دانه های YBCO بدست آمده ۱۰۰-۲۰۰ نانومتراست. اندازه تک بلور حاصل (ریز بلورک ها) ۴±۴۴ نانومتر است.