سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید پیمان شریعت پناهی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
اعظم ایرجی راد – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده فیزیک، دان
محمدمهدی احدیان – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف
روح الله جلیلی – دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق الیاف نانومتری اکسید تیتانیوم (TiO2) با استفاده از روش الکتروریسی ساخته شده و خواص فوتوکاتالیستی الیاف تولید شده بررسی گردید. همچنین اثر آلاییدگی کربنی بر نحوه شکل گیری ساختار کریستالی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش از محلول پلیمر PVP و تیتانیوم ایزو پروپوکساید به عنوان منبع تیتانیوم استفاده شد. الیاف در ولتاژ ۲۰kV ریسیده شده و در نهایت با عملیات حرارتی الیاف. پلیمر موجود در آن از بین رفت و الیاف دی اکسید تیتانیوم آلاییده به کربن باقی ماند. نتایج آزمایش های XRD و XPS نشان می دهد که میزان زیادی کربن در نمونه باقی می ماند که در شکل گیری فازهای مختلف کریستالی در هنگام پخت TiO2 و در نتیجه در خواص فوتو کاتالیستی آن موثر است. میزان کربن باقیمانده را می توان با استفاده از انجام فرایند پخت در جو اکسیژن کاهش داد که در نتیجه خواص فوتوکاتالیستی بهبود می یابد.