سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن بیدادی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز، تبریز
علی رحمتی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز، تبریز
بابک علی نژاد – پژوهشگاه مواد و انرژی کرج ، کرج ، فردیس
محمد ولیپور – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در این پژوهش نانو بلورهای سیستم Ti-Cu با ۱۰ درصد وزنی تیتانیوم از مخلوط پودرهای مس، تیتانیوم با خلوص بالا ۹۹% با روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید. تغییرات ایجاد شده در ساختار داخلی و مرفولوژی ذرات پودر به ترتیب بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ارزیابی گردید. فاز fcc Cu و hcp Ti مستقیما در حین آلیاژسازی مکانیکی پودرهای مس و تیتانیوم تشکیل گردید و هیچگونه فاز بلوری بین فلزی ملاحظه نشد. پودر مخلوط Cu و Ti با اندازه دانه متوسط فازهای تشکیل شده به ترتیب ۱۴۴nmو ۱۹nm بعد از مدت زمان ۲۰ ساعت آسیاب کردن حاصل گردید.