سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن بهپور – دانشگاه کاشان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
مسعود همدانیان – دانشگاه کاشان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
فائزه سادات رضوی – دانشگاه کاشان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده:

در این تحقیق نانو ذرات TiO2 با اکسید نمودن فلز تیتانیم به روش اکسید، احیا و اعمال حرارت تهیه شده وسپس یون نقره داخل نانو ذرات TiO2 گیراندازی می شود . از آنجائیکه این نانو ذرات بر روی سطح فلز تیتانیم به صورت ثابت باقی می ماند، فرایند بازیابی نانو ذرات را بسیار راحت می کند، زیرا مرحله صاف کردن محلولها پس از انجام فرآیند دیگر لازم نیست . بررسی میزان تجزیه نوری – شیمیایی سطح ساخته شده با استفاده از محلول متیل اورانژ به عنوان یک نمونه مدل، مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به نتایج بدست آمده، سطح تهیه شده دارای کارایی مناسب در تجزیه نوری – شیمیایی متیل اورانژ می باشد