سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری ججین – آزمایشگاه فیزیک حالت جامد ، بخش فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
احمد یزدانی – آزمایشگاه فیزیک اتمی و مولکولی ، بخش فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهرا
حمید مطهری – آزمایشگاه فیزیک اتمی و مولکولی ، بخش فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهرا
مهدی حسانی – آزمایشگاه فیزیک حالت جامد ، بخش فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

روش احتراقی برای تولید نانوذرات فریت اسپینول کبالت با استفاده ازنیترات آهن نیترات کبالت وگلایسین بعنوان سوخت استفاده شده است تحلییل های پراش اشعه ایکس وطیف فوریه انتقالی مادون قرمز تشکیل ساختار فریت راتایید کرد معلوم شد اندازه متوسط ذرات که با پراش اشعه ایکس تعیین شده به نسبت گلایسین به نیترات وابسته است نتایج ما نشان می دهد که این روش یک انتخاب آینده دار برای تولید نانوپودرهای فریت کبالت با کیفیت بالا فراهم می سازد .