سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد فتاحی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران ، پژوهشکده علوم و فناوری نان
سید محمد مهدوی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران ، پژوهشکده علوم و فناوری نان

چکیده:

نانو ذرات مس با روش کندوسوز لیزر پالسی Nd:YAG با طول موج ۵۳۲نانو متر در بستر های محلول آبی و غیر آبی ساخته شدند سپس به پلیمر پلی استایرن حل شده در حلال مناسب اضافه گردیدند پس از قالب گیری نمونه های نانو کامپوزیت مس -ذ پلیمر به روش فرآوری محلول ساخته شد . مشخصه یابی نانو ذرات و پایداری در بستر مایع و نانو کامپوزیت های پلیمری ساخته شده توسط اسپکترومتر عبور اپتیکی UV-VIS میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد مطالعه قرار گرفت نانو ذرات مس تولید شده در محیط آبی ناپایدار بوده است و تبدیل به ذرات اکسیدی می شوند و پس از به هم پیوستن پس از زمان کوتاهی از محلول جدا شده ورسوب می شود