سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی عربی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
سوسن صادقی بجد – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
حسین اثنا عشری ایوری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله نانوذرات اکسید آهن به روش همرسوبی و با استفاده از آمونیاک به عنوان عامل رسوب دهنده، سنتز شده است. خواص مغناطیسی ذرات با VSM اندازه گیری شد. تاثیر دمای واکنش و غلظت آمونیاک بر خواص مغناطیسی و اندازه نانوذرات نیز مورد بررسی قرار گرفت. اندازه نانوذرات ره دو روش با استفاده از الگوهای پراش اشعهX به کمک فرمول شرر و نیز به کمک داده های مغناطیسی محاسبه و با اندازه بدست آمده از تصادیر TEM مقایسه گردید. اندازه ذرات بدست آمده بین ۸ الی ۱۷ نانومتر و مغناطش اشباع آنها بین ۶۵/۵ الی ۷۲/۵emu/gr می باشد. در این تحقیق مشخص گردید که افزایش دمای واکنش باعث افزایش مغناطش اشباع ذرات می شود ولی تغییرات غلظت آمونیاک مغناطش اشباع نانوذرات را تغییر نمی دهد.