سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی عربی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند
فاطمه مشایخی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

نانوذرات آنتیفرومغناطیس NiO به روش رسوبدهی تهیه میشوند . ابتدا رسـوب SiO2 و Ni(OH)2 را تولیـد و جهـت سـاختنانوذرات NiO در دماهای مختلف آنرا کلسینه می کنیم که ذ راتی با اندازه های متفاوت را نتیجه می دهد . انتقال فاز از Ni(OH)2 به NiO در دمای حدود C ْ ۶۰۰ وتبدیل به فاز Ni2SiO4 در محدودة دمایی حدود ۹۰۰ Cْ تا ۱۰۰۰ اتفاق میافتد . در این مقاله سـاخت نـانوذرات اکـسید نیکل، تاثیر دمای کلسینه و دمای تشکیل رسوب بررسی شده است . اندازهگیریهای SEM و پراش اشعه X مورفولوژی و سایز ذرات NiO را بیان میکند که در این مقاله ذراتی با سایز کمتر از ۲۵ nm نتیجه شده است .