سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا محرری زاده – بخش فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی
رسول ملک فر – بخش فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمد رضا خانلری – گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، بلوار دانشگاه، قزوین

چکیده:

نتایج آزمایشهای انجام شده در تحقیق حاضر نشان میدهند که میتوان با استفاده از روش همرسوبی پودرهای Nd:YAG با اندازه نانویی تهیه کرد. نتایج پراش اشعه X نشان می دهد که فاز خالص Nd:YAG در دمای C 1100° تشکیل میشود و با اعمال بهینهسازیهای گوناگون به این روش میتوان پودرهایی با اندازه ریزتر به دست آورد. یکی از این بهینه
سازیها انجام واکنشها در دمای صفر درجه سانتی گراد است.