سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید طه سید مصطفوی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
زهرا صادقیان – آزمایشگاه جذب سطحی و مواد نانو ساختار،واحد بهره برداری و توسعه . پژوهشک
علیمراد رشیدی – آزمایشگاه جذب سطحی و مواد نانو ساختار،واحد بهره برداری و توسعه . پژوهشک
محمدرضا مهرنیا – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از چالش های موجود در مواد نانوساختار سنتز این مواد در ابعاد ماکروسکوپی و بکارگیری آنها در فرایندهای معمول می باشد . در راستای حل این مشکل نانولوله های کربنی به شکل ماکروسکوپی و با خواص و خصوصیات نانو رشد داده شد . در این روش نانوفیلتر از نانولوله های کربنی بروش شناورسازی کاتالیست و لایه نشانی در حالت بخار با استفاده از خوراک هیدروکربنی بر روی میله کوارتزی داخل راکتور تشکیل می گردد . از تجمع نانولوله های کربنی بر روی این میله لایه متراکمی حاصل می گردد که بعنوان نانوفیلتر بکار گرفته می شود . خوراک هیدروکربنی بوسیله گاز حامل هیدروژن با نسبتهای مختلف درون راکتور در دمای ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد واکنش صورت می گیرد . در این فرایند تاثیر دما ، زمان ماند ، دبی گاز ، غلظت خوراک و نسبت حجمی خوراک به گاز حامل بر روی لایه تشکیل شده بررسی گردید . بعد از تشکیل لایه فرایند خالص سازی انجام گردید و آنالیز و ساختار نانوفیلترها با اسپکتروسکوپی رامان و TEM, SEM, XRD بررسی گردید . نانوفیلترهای تهیه شده با تخلخلهای مختلف مورد ارزیابی جداسازی هیدروکربنهای سبک از سنگین قرار گرفت