سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا باقر زاده – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات پوشش
رویا بینش – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات پوشش
فریبا مهدوی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات پوشش
جمال اعلایی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات پوشش

چکیده:

در این تحقیق نانوکامپوزیت سنتز شده از ترکیب یک مونت موریلونیت و رزین اپوکسی بر پایه دی گلیسیدیل اتر بیس فنل (DGBA) جهت استفاده در وارنیش و پرایمر ض دخوردگی ایجاد گردید . مورفولوژی نانوکامپوزیت سنتزی توسط پراش سنج پودری اشعه ایکس و میکروسکوپ انتقال الکترونی مورد بررسی قرار گرفت . خصوصیات چسبندگی، سد کنندگی مقادیر جذب آب در درصدهای مختلف ارگانوکلی در نانو کامپوزیت سنتزی بررسی شدند . نتایج حاصل از آزمون های سالت اسپری ، چسبندگی و ایمپدانس نشانگر مقاومت بیشتر،خصوصیات ضد خوردگی، سدکنندگی و مقادیر کم جذب آب برای روکشهای حاوی نانوکلی می باشد و این خصوصیات با افزایش غلظت نانو کلی به ٣و ٥ درصد بهینه می شوند .