سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک اقتصادی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی م
نادر پروین – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی متالورژی و معدن
آزاده متأله – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،
مریم صالحی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی م

چکیده:

فرآیند متداول برای ساخت کتمپوزیت تنگستن – مس آسیاکاری مکانیکی و سپس تفجوشی مخلوط پودری می باشد. یکی از مشکلات عملی مهم که در حین آسیا کاری اتفاق می افتد تمایل زیاد پودر به چسبیدن به ابزار آسیا کاری می باشد (دیواره ظرف و گلوله ها). این چسبیدن باعث کاهش بازدهی آسیا می شود. یکی از روش هایی که برای کاهش چسبیدگی پودر به کار می رود، اضافه کردن عامل کنترل کننده فرایند می باشد. در این مقاله اثر هگزان و اسید استئاریک به عنوان عامل کنترل کننده فرایند بر اندازه ذرات تحقیق شده است. مورفولوژی پودر آسیا شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و محاسبات اندازه دانه با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکس، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از عامل کنترل کننده فرایند به صورت موثری باعث کاهش اندازه نهایی ذرات پودر آسیا شده می گردد.استفاده از آسیا کاری تر با استفاده از هگزان باعث کاهش زمان تشکیل نانو کامپوزیت به ۱۰ ساعت می گردد.