سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر خلیلی – شرکت فرآورده های نسوز پارس
مجید اکبری – شرکت فرآورده های نسوز پارس
محمد حسین زاده – شرکت فرآورده های نسوز پارس
واهاک کاسپاری مارقوسیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالوژی

چکیده:

در کوره آند مجتمع مس سرچشمه پدیده ای به نام گازخوردگی در آجرهای مصرفی که از نوع منیزیت کرومیتی است به وجود می آید که با تحقیقات انجام شده مشخص گردید که حضور اکسید آهن در کرومیت عامل به وجود آمدن این پدیده است. با مصرف آجرهای منیزیت اسپینلی با ترکیب ویژه این پدیده برطرف گردید. همچنین در این مقاله خواص نسوزهای منیزیت آسپینلی مصرفی در کارخانجات سیمان و طول عمر آنها با نسوزهای خارجی مقایسه گردیده است.
دیگر نسوزهای جدید مورد بررسی آجرهای منیزیتی با باند شیمیایی است که در کوره قوس الکتریکی مجتمع فولاد مبارکه مورد آزمایش قرار گرفته و تعداد سیکل ذوب را از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ سیکل رسانده است. در نهایت اثر نسبت CaO/SiO2 بر مقاومت به خوردگی و سایش آجرهای مصرفی در کوره Mixer ذوب آهن اصفهان بررسی می شود.