سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر گل افشانی – دانشیاروعضوهیات علمی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
آرمین خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله،دانشگاه صنعتی شریف
حسین ابراهیمیان – دانشجوی دکترای سازه،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در کنترل نیمه فعال سازه ها برخلاف روش فعال،نیازی به منبع وارد کننده انرژی خارجی جهت کنترل رفتار سازه نیست و درواقع این ابزار کنترل هستند که می توانند به شکل هوشمند و یا مکانیکی با توجه به خصوصیات زلزله رخداده رفتار سازه را کنترل نمایند.در این تحقیق نوعی از این ابزار کنترل نیمه فعال با امکانات موجود در داخل کشور ساخته شد.برای متغیر ساختن خصوصیات میراگر از ۶ لوله عبور جریان سیال در اطراف سیلندرمیراگراستفاده شد که در مسیر ۴ لوله شیرهای سلونویدی که قابلیت باز و یا بسته شدن با دریافت ولتاژ را دارند تعبیه شد و بااین کار ۵ سطح
از کنترل برای تغییر میرائی قابل دسترسی شد.این نمونه تحت فرکانسهای مختلف بارهای رفت و برگشتی با دامنه های مختلف و حالتهای مختلف باز و یا بسته شدن شیرهاموردآزمایش قرار گرفت و مشاهده شد که هرچه تعداد حالتهای سوئیچینگ و یا باز و بسته بودن شیرها بیشتر باشد دامنه وسیعتری از نیروهاوظرفیت میرائی بیشتر انرژی ایجادمیشود.درادامه با طراحی و تعبیه سوپاپهای عبور یکطرفه روغن در سرپیستون این قابلیت به قطعه داده شد تا در فشار، روغن از طریق سوپاپها به راحتی عبور کرده و قطعه در فشار نیرو نگیردوبه محض قرارگرفتن در کشش به دلیل بسته بودن شیرهای سلونویدی روغن اجازه برگشت نداشته و قطعه تحمل نیرو میکند. با تعبیه این قطعه که از جنس فولاد مقاومت بالا نیز می باشد،به عنوان قسمتی از بادبند علاوه بر اینکه از کمانش بادبند در فشار جلوگیری میشود،تغییر مکانهای پلاستیک ایجاد شده در بادبند به علت نیروهای کششی با کوتاه شدن طول قطعه جبران میگردد. همچنین دو سنسور حس کننده فلز در مکانهای معین تعبیه شد تا با باز کردن شیرها در کشش اجازه برگشت به روغن را داده و از تغییر مکان فشاری بیش از حد نیز جلوگیری گردد.