سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش شمس فرد – آزمایشگاه سیستم های هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعت
احمد عبدالله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستم های هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعت

چکیده:

امروزه هستان شناسی ها در سیستم های اطلاعاتی کاربرد بسیاری دارند . ساخت انواع هستان شناسی برای انواع قلمروها و کاربردها فرآیندی پرهزینه و زمان گیر است . خودکارسازی این فرآیند گامی در جهت رفع گلوگاه اکتساب دانش در سیستم های اطلاعاتی و کاهش هزینه ساخت آنهاست . در این مقاله به معرفی یک رهیافت ترکیبی در اکتساب دانش مفهومی و ساخت هستان شناسی از پایه بر اساس متون زبان طبیعی می پردازیم . در این رهیافت سیستم یادگیر با یک هسته کوچک هستان شناسی آغاز بکار کرده، با دریافت متون ورودی لایه های هستان شناسی را برروی هسته اولیهمی سازد . هسته اولیه مستقل از زبان، قلمرو و کاربرد است و هستان شناسی ساخته شده پویا و قابل انعطاف نسبت به تغییرات کاربر، کاربرد و قلمرو می باشد . روش ابداع شده برای یادگیری هستان شناسی ترکیبی از روش های نمادین زبانی، منطقی، مبتنی بر الگو و مکاشفه ای است که به صورت یک سیستم یادگیر مدلسازی و نمونه هایی از نتایج عملی کار آن در مقاله آمده است . ورودی این سیستم متون زبان فارسی و خروجی آن واژگان و هستان شناسی بسط یافته و یاد گرفته شده از متن می باشد .