سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
بابک هاشمی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
خلیل الله قیصری – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
ایمان مقصودی – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

هسته های مغناطیسی نرم به علت خصلت آهن ربایی موقت ناشی از اعمال جریان الکتریکی، کاربردهای گسترده ای را در صنعت به خود اختصاص داده اند که با توجه به نوع ماده فرومغناطیس و ترکیبات آلیاژی مشخصات مغناطیسی متفاوتی از آنها به ثبت رسیده است. در این پژوهش هسته مغناطیسی آهن به علت اشباع مغناطیسی بالای آن به روش متالورژی پودر و با اعمال فشار یک هزار و دویست مگا پاسکال تهیه و مورد بررسی های وغناطیسی قرار گرفت. مشخصات مغناطیسی نظیر نفوذپذیری موثر هسته و فاکتور تلفات به وسیله دستگاه LCR Meter در بازه فرکانسی ۱۰-۵۰ kHz اندازه گیری شد. سایر مشخصات مغناطیسی بوسیله دستگاه AGFM بررسی گردید. ریز ساختار نمونه ها، آنالیز عنصری و آنالیز فازی نیز به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونیXRD, EDXA, SEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر کاهش تدریجی نفوذپذیری موثر مغناطیسی و افزایش تلفات جریان گردابی در ازای افزایش فرکانس اعمالی است به گونه ای که ماکزیمم فاکتور کیفیت را در فرکانس ۲۰ کیلو هرتز در بر دارد.