سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا جعفری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت-دانشگ
محمد کاظمینی – دکترای مهندسی شیمی-کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعت
موسی اسدی – کارشناسی ارشدشیمی-آلی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق سعی بر این بوده است که با بررسی ومطالعه روی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی کاتالیستهای تجارتیموجود، از قبیل مساحت سطح ویژه، نوع فاز، نوع و مقدار عناصر تشکیل دهنده، میزان پراکندگی و اندازه ذرا ت نقره به روی پایه ،عکسهای الکترونی و همچنین آزمایش احیاء به روش برنامه ریزی دمایی برای تشخیص مقدار نقره، به یک دید مناسب جهت ساخت ازروشهای تلقیح خشک ومرطوب همچنین متوالی وپیوسته رسیده و پس از ساخت،خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن مورد بررسی قرار بگیرد و باکاتالیستهای تجارتی مقایسه شود.