سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی هرمزی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد ( مهندسی پزشکی – بیو مواد دانشکده م
شمس الدین میردامادی – پرفسور میردامادی استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و موا
سیدحسین رضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و
مرتضی خلیلیان –

چکیده:

بیش از یک قرن از مصرف آمالگامهای دندانی می گذرد . در سالهای اخیر این ماده زیست سازگار متحمل تغییرات و اصلاحات زیادی شده است . هدف از مطالعه حاضر ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی یک آلیاژ آمالگام پرکنندة دندانی کروی با مس و نقره بالا و مقایسه آن با یک آلیاژ آمالگام پرکنندة دندانی کروی تک ترکیبی مس بالای رایج داخلی می باشد . در این تحقیق نمونه های استوانهای شکل بصورت مکانیکی فشرده شدهاند و مطابق با استاندارد ISO 1559:1997 تهیه شدند . ابتدا بررسی خواص فیزیکی آلیاژ مورد نظر مانند نرم سازی، تراکم پذیری، ملقمه سازی با جیوه، زمان سفت شدن و سپس خواص مکانیکی آلیاژ که مهمترین آنها تعیین استحکام فشاری ۱، ۲۴ و ۱۶۸ ساعته، خزش یا جاری شدن و تغییرات ابعادی آلیاژ مطالعه شد . در نهایت با توجه به نیاز جامعه دندانپزشکی به این ماده و رسیدن به نتایج مورد نظر منطبق با استاندارد های مربوطه (ADA) ، ساخت و تولید آلیاژ آمالگام دندانی با درصد مس بالا بصورت صنعتی و ارائه آن به بازارهای داخلی و خارجی مطرح گردید