سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین زابلیان – دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک
حمیدرضا فلاح – دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک
سیدحسن روضاتیان امیر – دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک
حمیدرضا رهنما – شرکت صنایع اپتیک اصفهان

چکیده:

با در نظر گرفتن نظریه ی پالایه های تراگسیل القایی برای پوششهای فلز – دی الکتریک، می توانبه یک قله ی تراگسیل بسیار بلنمد در یک تک طول موج دست یافت. در اینمقاله با استفاده از رهیافت فوق و با استفاده از موادجدید، ابتدا تک لایه های چارک موجی تمام دی الکتریک در طول ۸۰۸ نانومتر طراحی و ساخته شدند.پس از بهینه سازی شرایط انباشت و محاسبه ی تعداد لایه ها و ضخامت لایه ی جور کننده، مجموعه ی برایند طراحی شد. سرانجام با بهینه سازی اپتیکی ضخامت لایه ها، پالایه ی نوار گذر باریک با پهنای عبور ۴۴ نانومترقله ی تراگسیل حدود ۸۵% با باند قطع وسیع ساخته شد.