مقاله ساخت وزني و تكيه واژه در فارسي؛ پژوهشي بر اساس نظريه تکيه وزني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۶۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ساخت وزني و تكيه واژه در فارسي؛ پژوهشي بر اساس نظريه تکيه وزني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه
مقاله ساخت وزني
مقاله تکيه
مقاله نظريه تکيه وزني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيب زاده اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله در چارچوب دو نظريه وزني بروس هيز (۱۹۸۱ و ۱۹۹۵) چگونگي ساخته شدن پايه ها از هجاها، و چگونگي ساخته شدن كلمات از پايه ها را در زبان فارسي رسمي و شمرده توصيف کرده ايم، و نيز وضع تكيه واژه را در اين زبان مورد بحث قرار داده ايم. پايه ها و تکيه واژگاني فارسي را از حيث پارامترهاي چهارگانه و دو ارزشي هيز (۱۹۸۱) به شرح زير توصيف کرده ايم: پايه هاي راست گرا و حساس به کميت که از راست به چپ ساخته مي شوند، و واژگاني با تكيه اصلي مقيد. اما در چهارچوب نظريه جديدتر هيز (۱۹۹۵)، واژگان اين زبان داراي پايه هاي آيمبي و قاعده تمام کننده پاياني است.