سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید عربی – محقق، مرکز آموزشی و تحقیقاتی مکانیک و فناوریهای نوین ساخت
جلال محمدی – محقق، مرکز آموزشی و تحقیقاتی مکانیک و فناوریهای نوین ساخت
فرهاد فرهادزاده – مدیر گروه تبدیل انرژی، مرکز آموزشی و تحقیقاتی مکانیک و فناوریهای نوی
علی مهدیپور عمرانی – مدیر مرکز آموزشی و تحقیقاتی مکانیک و فناوریهای نوین ساخت

چکیده:

ساخت و تست گلوله های سوپرکاویتاسیونی یکی از مباحث مهم علمی و عملیاتی است که معدود کشورهای مهم جهان به این امر دست زده اند . در این مقاله روند اجرایی و طراحی و تست یک گلولة
سوپرکاویتاسیونی سبک تشریح شده است . از آنجا که گلوگاه طراحی یک گلوله سوپرکاویتاسیونی قبضه میباشد . ابتدا به ارزیابی قبضههای موجود در کشور و انتخاب مناسبترین آنها پرداخته شده است . سپس روند طراحی گلوله مناسب برای این قبضه نتایج تست آورده شده است .