مقاله ساخت و ارزيابي عملکرد غشاهاي هيبريدي کوپليمر پلي آميد پلي اتر بر روي پايه هاي نانوساختار سراميکي در جداسازي گازهاي CO2 و N2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ساخت و ارزيابي عملکرد غشاهاي هيبريدي کوپليمر پلي آميد پلي اتر بر روي پايه هاي نانوساختار سراميکي در جداسازي گازهاي CO2 و N2
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غشاهاي هيبريدي
مقاله کوپليمرپلي آميد پلي اتر
مقاله نانوکامپوزيتهايسراميکي
مقاله جداسازي گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخفش اردستاني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بابالو علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي آقجه ميرکريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ابتدا کوپليمر پلي آميد پلي اتر سنتز شده، سپس غشاهاي هيبريدي آلي غيرآلي کوپليمر پلي آميد پلي اتر بر روي پايه هاي نانوکامپوزيتي سراميکي تهيه و عملکرد اين نوع غشاها در جداسازي جفت گازهاي CO2/N2 مورد ارزيابي قرار گرفته است. اثر پارامترهاي کليدي غلظت محلول پليمري و تعداد لايه هاي پليمري پوشش داده شده بر روي پايه هاي نانوکامپوزيتي سراميکي، روي عملکرد غشاهاي ساخته شده،  بررسي شده است. همچنين ساختار شيميايي و مورفولوژي کوپليمر سنتز شده و غشاهاي تهيه شده نيز از طريق آناليزهاي طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FT-IR)، ميکروسکوپ نيروي اتمي (AFM)، ميکروسکوپ الکتروني پويشي (SEM) و ميکروسکوپ نوري (OM) مورد مطالعه قرار گرفته، مشاهده شده است که در ميان غشاهاي تهيه شده با غلظت هاي مختلف محلول پليمري ۳، ۱۰ و ۳۰% وزني و تعداد دفعات مختلف پوشش دهي، غشاهاي هيبريدي ساخته شده با چهار مرتبه پوشش دهي با محلول ۳۰% وزني پليمر، عملکرد بهتري را در جداسازي گاز CO2 از خود نشان داده اند.