مقاله ساخت و ارزيابي ويژگي هاي مكانيكي ـ ديناميكي و گرمايي نانوچندسازه هاي كريستال سلولز- PVA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: ساخت و ارزيابي ويژگي هاي مكانيكي ـ ديناميكي و گرمايي نانوچندسازه هاي كريستال سلولز- PVA
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوچندسازه
مقاله ويسكرهاي سلولز
مقاله پلي وينيل الكل
مقاله تحليل مكانيكي ـ ديناميكي
مقاله گرماسنجي روبشي تفاضلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مزرعه شاهي علي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: دوفرن آلن
جناب آقای / سرکار خانم: بلقاسم محمدناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، ويژگي هاي گرمايي، مكانيكي ـ ديناميكي نانوچندسازه هاي بدست آمده از نانوكريستال سلولز ـ كوپليمرهاي پلي وينيل الكل مورد بررسي قرار گرفت. نانوچندسازه ها از اختلاط كوپليمرهاي پلي وينيل الكل و پلي وينيل استات به عنوان پليمر زمينه تجزيه شونده و سوسپانسيون كلوئيدي نانوكريستال سلولز به عنوان مرحله (فاز) تقويت كننده طبيعي تجزيه شونده تهيه شدند. نانوكريستال هاي سلولز (ويسكرها) با (هيدروليز) اسيدي از لينتر پنبه تهيه شدند و شامل نانوذرات ميله مانند بودند. ويسكرهاي سلولز با بهره گيري از ميكروسكوپ الكتروني FEG-SEM مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند اين ذرات داراي طول ميانگين ۱۷۲nm، قطر ميانگين ۱۵nm، و ضريب لاغري حدود ۱۲-۱۱ بودند. كوپليمرهاي پلي وينيل الكل به منظور تهيه محلول پليمر در آب مقطر حل شدند. نانوچندسازه ها پس از اختلاط محلول پليمر با سوسپانسيون داراي نانوكريستال سلولز‏، با روش قالب گيري محلول تهيه شدند. به منظور ارزيابي تاثير رطوبت بر روي ساختار نانوچندسازه ها‏، مواد بدست آمده در معرض چهار ميزان رطوبت نسبي مختلف قرار گرفتند. ويژگي هاي مكانيكي ـ ديناميكي و ويژگي هاي گرمايي نانوچندسازه هاي بدست آمده با بهره گيري از روش هاي DMA و DSC مورد بررسي قرار گرفت. براي ارزيابي ويژگي هاي نانوچندسازه ها آزمون كششي بر روي آن ها انجام گرفت. مدول ذخيره نانوچندسازه ها با افزودن تقويت كننده بهبود پيدا كرد. در حالي كه دماي تبديل شيشه،Tg ، تغييري نشان نداد. افزايش رطوبت نسبي باعث كاهشTg  شد و تاثير  منفي بر روي ويژگي هاي مكانيكي مواد بدست آمده داشت. بهبود ويژگي هاي در كوپليمرهاي با درجه هيدروليز بالا (هيدروليز كامل) نسبت به كوپليمرهاي با درجه هيدروليز پايين (هيدروليز جزيي) چشمگيرتر بود.