سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر چرخی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمد کاظمینی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
فرشید زمانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

هیدروژناسیون روغنهای خوراکی واکنشی کاتالیستی است که برای کاهش میزان غیر اشباعیت روغن و بالابردن کیفیت و پایداری آن انجام می گیرد. این فرآیند که سبب تبدیل روغنهای مایع به حالت نیمه جامد و یا جامد شده در تولید چربیهای مختلف جهت تهیه مارگارینها و شورتنین گها مورد استفاده قرارمی گیرد. یکی از پر مصرف ترین کاتالیستهای استفاده شده در این فرآیند کاتالیست نیکل بر پایه کیزلقور می باشد. در این مقاله کاتالیزور نیکل بر روی پایه کیزلقور ساخته شده است. جهت افزایش فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست مذکور پارامترهای مختلف موثر در روش رسوب دهی-ته نشینی شامل دما، زمان رسوب دهی و ته نشینی، غلظت عامل رسوب دهنده و درصد وزنی نیکل بهینه شده است. کاتالیست بهینه ساخته شده با ۲۰ % اسمی نیکل در این تحقیق فعالیتی در حد کاتالیستهای تجاری متداول داشته است.