سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا کلانتری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا
علی اکبر بابالو – دانشکده مهند
بهروز بیاتی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا
اکرم کاظم زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا

چکیده:

ساخت غشاهای زئولیتی سودالیت به دلیل اندازه حفرات ذاتی سودالیت (۰/۲۸nm) میتواند پتانسیل خوبی برای جداسازی مولکولهای کوچک گازی نظیر هلیم و هیدروژن را داشته باشد. در این تحقیق زئولیت سودالیت و همچنین غشای زئولیتی آن به روش رشد ثانویه و رشد درجا برروی پایه سرامیکی α- آلومینا با ترکیب درصد مشخص مواد اولیه در دو مرحله با استفاده از روش هیدروترمال معمولی سنتز شده است. خصوصیات دانه های زئولیت سودالیت و غشاهای زئولیتی سودالیتی سنتز شده با استفاده از روش پراش اشعه X و تصاویر میکروسکوپ پویشی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل، غشای سنتز شده با روش رشد درجا بلورینگی و خلوص بیشتری نسبت به روش رشد ثانویه داشته و لایه تشکیل شده دارای یکنواختی بهتری است. همچنین کارایی این غشاها در جداسازی مخلوط گازهای دو جزئی N2/H2 و H2/C4H10 مورد بررسی قرار گرفته است.