مقاله ساخت و استاندارد سازي ابزار اندازه گيري رضايت از عملکرد پليس راهنمايي و رانندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ساخت و استاندارد سازي ابزار اندازه گيري رضايت از عملکرد پليس راهنمايي و رانندگي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردسازي
مقاله مقياس
مقاله اندازه گيري رضايت
مقاله عملکرد
مقاله پليس راهنمايي و رانندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سنجش رضايت مندي جامعه يکي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمان ها، اعم از دولتي و خصوصي در جهت نيل به اهداف و رسالت آن ها است. چرا که شناخت ديدگاه هاي مردم از جمله مهم ترين و مفيد ترين ابزار مديريت، سياست گذاري و برنامه ريزي براي مديران و برنامه ريزان سازمان ها محسوب مي گردد. از اين رو مي بايد سازمان ها تصوير روشني از بازتاب هاي اجتماعي و ارزيابي هاي مردمي از اقدامات و سياست هاي اجرا شده در سطح جامعه داشته باشد تا بتواند از طريق اين ارزيابي ها و بازخوردها، اصلاحات لازم را در برنامه ها و سياست هاي جاري و آينده سازمان خود، براي رسيدن به حد مطلوب به وجود آورند. در اين راستا پليس راهنمايي و رانندگي با توجه به اهداف و مأموريت هاي محوله آن، نسبت به ساير رده ها و بخش هاي سازمان ناجا در تعامل، تماس مسقيم و ارتباط نزديک تري با مردم است. مقاله حاضر با هدف اصلي تهيه و استاندارد ساختن ابزاري صحيح و معتبر به منظور سنجش رضايت مردم از عملکرد پليس راهور در سراسر کشور، تلاش دارد تا با استفاده از روش هاي تحقيق همبستگي و زمينه يابي (پيمايش) معيارها و مولفه هاي رضايت مندي جامعه، عملکرد پليس راهور را در جهت رفع نقاط ضعف و افزايش توانمندي هاي نيرو، شناسايي و به دو صورت اسنادي و ميداني آن ها را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهد؛ هم چنين  به لحاظ ارزيابي مولفه ها به ترتيب مولفه هاي ايجاد امنيت، تبحر و مهارت، ادب و نزاکت پليس راهنمايي و رانندگي ناجا بيشترين رضايت را به خود اختصاص داده و مولفه هاي پاسخ گويي، ارتباط و نزديکي با مردم و مولفه شفافيت پليس راهنمايي و رانندگي کمترين رضايت مندي را داشته اند.