سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم علیزاده – کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری، مشاور مدیریت امور توسعه منابع انسانی

چکیده:

در مدل تعالی سازمانی، کارکنان سازمان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند؛ زیرا عملکرد، رضایت، وفاداری و انگیزه آنها از عوامل اصلی موفقیت سازمان محسوب می شوند )نجمی و حسینی،۱۳۸۳ ( . بر مبنای این مدل، اخذ نظرات مستمر در مقاطع زمانی معین درباره شاخص های انگیزشی و رضایت مندی اولین اقدامی است که سازمان های سرآمد جهت مدیریت بر خشنودی شغلی کارکنان خود انجام می دهند؛ زیرا، خشنودی کارکنان پیش نیاز رضایت مشتری است .