مقاله ساخت و بررسي خواص سايشي نانوكامپوزيت Al6061.CNT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ساخت و بررسي خواص سايشي نانوكامپوزيت Al6061.CNT
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزيت زمينه فلزي
مقاله نانولوله کربن
مقاله آلياژسازي مکانيکي
مقاله سايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي جم مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري علي
جناب آقای / سرکار خانم: خاک بيز مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مخلوط پودري آلومينيوم حاوي مقادير مختلف نانولوله هاي کربني (۲ و ۵ درصد وزني) با روش آلياژسازي مکانيکي تهيه شد. جهت بررسي توزيع نانولوله هاي کربني در پودر آلومينيوم از ميکروسکوپ الکتروني روبشي استفاده گرديد. توزيع اندازه ذرات در مخلوطهاي پودري با استفاده از دستگاه اندازه گيري اندازه ذرات توسط ليزر بررسي و تاثير پارامترهاي فرآيند آلياژسازي بر توزيع ذرات در طول فرآيند آلياژسازي مشخص شد. نمونه هاي متراكم شده با روش اكستروژن داغ، تهيه گرديد و خواص سايشي اين كامپوزيت به دست آمد و اين خواص بر اساس روابط موجود شبيه سازي شد. بررسيها نشان داد که پس از چهار ساعت آسياکاري مخلوط پودري آلومينيوم حاوي ۵ درصد وزني نانولوله هاي کربني، يک توزيع يکنواخت از نانولوله هاي کربني در ذرات ورقه اي شکل آلومينيوم حاصل مي شود. آسياکاري مخلوط پودري در مدت زمانهاي بيش از چهار ساعت باعث ايجاد ذرات هم محور آلومينيوم شده که اين ذرات حاوي نانولوله هاي کربني به صورت محبوس مي باشند. نتايج آناليز اندازه ذرات توسط ليزر نشان مي دهد که اندازه متوسط ذرات (D50) و گستردگي توزيع اندازه ذرات (D90-D10) با افزايش زمان آسياکاري و همچنين افزايش ميزان نانولوله هاي کربني کاهش مي يابد. نتايج نشان مي دهند، خواص سايشي نانوكامپوزيت توليد شده Al-2%CNT  و Al-5%CNT نسبت به نمونه آلومينيوم خالص در حدود ۳۲% و ۳۸% افزايش مي يابد. همچنين نتايج شبيه سازي شده ميزان سايش بر حسب فاصله، تطابق خوبي با نتايج آزمايشگاهي نشان داد.