سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده اعظمی – آزمایشگاه ابررسانائی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی – آزمایشگاه ابررسانائی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی سلامتی – آزمایشگاه ابررسانائی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ما به ساخت و بررسی خواص ترکیب La0.8Sr0.2MnO3 با اندازه دانه ها در محدوده نانومتر پرداخته ایم که می تواند نقش مهمی در خواص کاتالیستی آنها داشته باشد. باانجام آنالیزهای پراش اشعه ایکس ، پذیرفتاری مغناطیسی متناوب و همچنین میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر کاهش اندازه دانه ها بر خواص ساختاری و مغناطیسی نمونه های پودری ترکیب La0.8Sr0.2MnO3 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش اندازه ی دانه ها، بی نظمی های ساختاری و مغناطیسی در مرزهای دانه ای زیاد شده که منجر به کاهش مغناطش نمونه میشود.