سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد هادی زاده – دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه فیزیک
سید محمد الهی – دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه فیزیک و مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، و

چکیده:

در این پایان نامه خواص فروالکتریکی نانوذرات باریم استرانتیم تیتانات ( BaxSr(1-x)TiO3) مورد بررسی قرار گرفته است. برای تهیه ماده مذکور از متد شیمیایی مرطوب که در فشار و دمای نزدیک محیط قابل اجراست، استفاده می شود. اندازه ی ذرات و بلورینگی آنها با استفاده از تغییر پارامترهای فرایند تهیه (دما و فشار و…) قابل کنترل است. مشاهدات الگوهای پراش اشعه قابل کنترل است. مشاهدات الگوهای پراش اشعه نشان داده است که ذرات از کیفیت بلوری بالایی برخوردارند و با افزایش نسبت Ba/Sr اندازهی نانوذرات کاهش می یابد. برای بررسی خواص فروالکتریکی (رفتار حلقه پسماند فروالکتریکی) از مدار Sawyer–Tower که یک روش استاندارد برای شناسایی مواد فروالکتریک که یک روش استاندارد برای شناسایی مواد فروالکتریک ۱cm ساخته شده است. برای بررسی اثر دمای پخت بر اندازه ذرات و خواص فروالکتریکی آنها، مقادیری از نمونه در دماهای مختلف ۱۵۰، ۳۰۰، ۴۵۰، ۶۰۰ و ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳ ساعت پخت داده شده است. سپس به بررسی اثرات دمای محیط بر روی خواص فروالکتریکی آنها پرداخته شده است.