سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جابر لطفی پور – تهران، اتوبان شهید بابایی، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه، گ
یوسف هاتفی – تهران، اتوبان شهید بابایی، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه، گ
رضا جوادی – تهران، اتوبان شهید بابایی، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه، گ
ابوالقاسم مقیمی – تهران، اتوبان شهید بابایی، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه، گ

چکیده:

شیشه شفاف با ترکیب ۶۰B2O3- 20K2O- 15Na2O- 15Nb2O5با استفاده از روشذوب کورهای تهیه شده است. طبیعت شیشهای نمونههای بهدست آمده با استفاده از آنالیز حرارتیDTA) بررسی شد. با اصلاح حرارتی این شیشهها در دمای۵۱۰ درجه سانتی گراد و زمانهای مختلف، نانو بلورهای فرو الکتریکپتاسیم نیوبایت تشکیل شده است. ساختار این شیشه سرامیکها با استفاده از الگوی پراشاشعه ایکسXRD) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمزFT-IR) مورد شناسایی قرار گرفته است.نمونههای شیشه-سرامیک بازپخت شده در دمای۵۱۰ کاملا شفاف بودند. تولید هارمونیکدوم SHG) این شیشهها با استفاده از لیزر Nd:YAG مورد بررسی قرار گرفته است.