سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پانته آ اورنگ – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
سیدمقصود گلزان – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
علی حسن زاده – گروه شیمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

سرامیکهای مایکروویوی BaTi4O9 با استفاده از روش واکنش اکسیدهای جامد در دماهای ºسینترینگ ۱۲۰۰ C º , ۱۱۰۰ C و ۱۳۵۰ C º ساخته شد و تکفاز BaTi4O9در دمای سینترینگ۱۳۵۰ C ºبدست آمد . شکل گیری بلوری و سیر تکامل فازی توسط XRD،ساختار و پیوندهای شیمیایی و تغییر مکان حالته ای ارتعاشی توسط طیفهای FT-IR برای نمونه های BaTi4O9 بررسی شد . متوسط اندازه دانه ها توسط ۱-۲,۵μm , SEM تعیین شد . ضرایب گذردهی نسبی اندازه گیری شده با تغییر دمای سینترینگ از ۱۱۰۰ º C تا ۱۳۵۰ C º از ۴۲ به ۶۳ افزایش پیدا کرد