سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی هرمزی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی(بیومواد) دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دا
شمس الدین میردامادی – پرفسور میردامادی استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و موا
سیدحسین رضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و
مرتضی خلیلیان – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی

چکیده:

بیش از یک قرن از مصرف آمالگامهای دندانی می گذرد. در سالهای اخیر این ماده زیست سازگار محتمل تغییرات واصلاحات زیادی شده است. هدف از مطالعه حاضر ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی یک آلیاژ آمالگامپرکننده دندانی کروی با مس و نقره بالا و مقایسه آن با یک آلیاژ آمالگام پرکننده دندانی کروی تک ترکیبی مسبالای رایج داخلی می باشد. در این تحقیق نمونه های استوانهای شکل بصورت مکانیکی فشرده شدهاند و مطابق با استاندارد ISo 1559:1997 تهیه شدند، ابتدا به بررسی خواص فیزیکی آلیاژ مورد نظر مانند نرم سازی، تراکم پذیری، ملقمه سازی با جیوه، زمان سفت شدن و سپس به بررسی خواص مکانیکی آلیاژ که مهمترین آنها تعیین استحکام فشاری ۱، ۲۴ و ۱۶۸ ساعته، خزش یا جاری شدن و تغییرات ابعادی آلیاژ پرداخته شد. در نهایت با توجه به نیاز جامعه دندانپزشکی به این ماده و رسیدن به نتایج مورد نظر منطبق با استانداردهای مربوطه (ADA)، ساخت و تولید آلیاژ آمالگام دندانی با درصد مس بالا بصورت صنعتی و ارائه آن به بازارهای داخلی و خارجی مطرح گردید.