سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا ظهیری – گروه شیمی و فرایند، مرکز شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو
سید احمد احمدی – گروه شیمی و فرایند، مرکز شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو
بهارک برزگر علوداری – گروه شیمی و فرایند، مرکز شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

یکی از کاربردهای مهم کاتالیست زوج فلزی pd/Fe ، استفاده از آن در معدوم سازی (کلرزدایی از) هیدروکربنهای هالوژنه از جمله ترکیبات pcb موجود روغن های ترانس موسوم به آسکارل ها می باشد متداولترین روش تهیۀ کاتالیست pd/Fe ته نشینی و رسوب دهی ذرات پالادیوم توسط واکنش احیایی بر روی پودر آهن می باشد . در این تحقیق نمونه های آزمایشی مختلفی از کاتالیست pd/Fe تهیه شده و اثر ابعاد پودر آهن و میزان نمک پالادیوم مصرفی بر روی درصد وزنی پالادیوم موجود در کاتالیست ، ساختار کاتالیست (مورفولوژی) و اثر واکنش تجزیه PCBبر روی آن بررسی گردید . تمامی نمونه ها جهت تعیین درصد وزنی پالادیوم در آنها مورد آنالیز ICP-MS قرار گرفته و جهت بررسی ساختارشان از آنها تصاویر SEM تهیه شد.