سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارش کفیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و موادپردیس دانشکده ه
معین ارضی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین عبدی زاده – استادیار
حمیدرضا بهاروندی – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق ساخت کامپوزیت Al/B4Cبروش ریخته گری گردابی مورد بررسی قرارگرفته است. جهت بررسی تاثیر دما برخاصیت ترشوندگی کاربید بور، نمونه ها در دو دمای ۸۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد ریخته شدند. همچنین به منظور بررسی تاثیر میزانکاربید بور بربرخی خواص استحکامی کامپوزیت ازمایشهایی برروی نمونه های ساخته شده با ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی B4C انجام شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش درصد کاربید بور به عنوان ماده ی تقویت کننده خواص استحکامی نظیر سختی و استحکام کششی افزایش می یابد همچنین افزایش درصد حجمی کاربید بور بیش از حدود ۱۰% تاثیر چندانی برسختی و استحکام کششی ندارد و بعضا ممکن است خواص مذکور را به میزان اندکی کاهش دهد و نیز بهبود خواص با افزودن کاربید بور در دمای ۱۰۰۰ درجه بیشتر از ۸۰۰ درجه دیده شد.