سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زیارتعلی نعمتی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیمین سلام تبریزی – دانشکده مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
مهران صولتی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لیلا صدیق پور – دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق بیوشیشه سرامیک سیستم SiO2-Al2O3-CaO-P2O5-K2O-F از طریق ذوب و عملیات حرارتی تهیه شد. همچنین از TiO2 بعنوان عامل جوانه زا استفاده شد. مواد اولیه پس از آسیاب شدن در دمای ۱۴۵۰ درجه ساتیگراد به مدت ۶ ساعت و سپس عملیات حرارتی شدند. بر روی نمونه ها آنالیز حرارتی (STA)، آنالیز پراش اشعه XRD)x) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. هدف تهیه شیشه سرامیکی حاوی لوسیت و آپاتیت بود. نتایج XRD و SEM حضور این دو فاز را نشان دادند. مقاومت شیمیایی نمونه ها مطابق استاندارد دندانپزشکی ISO Dental Standard) 1995) در برابر اسید استیک ۴% حجمی به مدت ۱۶ ساعت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد وH3PO48% حجمی به مدت ۱۰ ثانیه مورد بررسی قرار گرفتو نتایج نشان دادند که با توجه به استاندارد دندانپزشکی ۱۹۹۵ از این شیشه سرامیک می توان برای کاربردهای ترمیم دندان استفاده کرد.