سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
مهدی نوری – دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت
نساء شاه میری لاکه – دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت
ام کلثوم امام قلی پور – دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

در این مقاله، نانوذرات هماتیت (α-Fe2O3) با استفاده از روش سل-ژل تهیه شدند. ساختار این نانوذرات با استفاده از طیف پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و همچنین اثرات مغناطیسی آنها توسط مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب (AGFM) مورد مطالعه قرار گرفت. طیف XRD به وضوح تشکیل فاز ذرات هماتیت و عدم هرگونه فاز دیگری از اکسید آهن را مورد تایید قرار داد. تصویر TEM توزیع منسجمی از اندازه ذرات تشکیل شده را نمایش داد. اندازه این ذرات بین ۵۰-۲۰ نانومتر متغیر بودند. نتایج AGFM نمونه نشان دهنده خاصیت ضعیف فرومغناطیسی بود.