سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدصادق علایی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
علی محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

لایه های نازک مخلوط اکسیدهای تنگستن و مولیبدن با روش ارزان قیمت پیرولیز افشانه ای بر روی زیر لایه شیشه ای ( در دمای ) ۳۰۰ ° C لایه نشانی گردید . محلول های هم مولار تنگستات آمونیم و مولیبدات آمونیم با نسبت های مشخص با هم مخلوط و برای اسپری بکار رفت . سپس نمونه ها به مدت یک ساعت در دمای ۴۰۰ ° C قرار گرفتند . بررسی خواص اپتیکی ،ساختاری و الکتروکرومیکی توسط تکنیکهای اسپکتروفتومتری ، پراش پرتو ایکس و ولتامتری چرخه ای صورت گرفت . نتایج بدست آمده با نتایج برخی از روش های دیگر مطابق و یا قابل مقایسه است