سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سعید حصارکی – استادیارپژوهشگاه موادو انرژی
شکوفه برهان – دانشجوی دکتری مواد
مهری سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:
امروزه شیشه های زیست فعال با ترکیبات مختلف برای ترمیم نقیصه های استخوانی کاربردهای وسیعی یافته اند. بیومواد تزریق پذیر در مواردی که جراحی باز با مشکلات فراوانی همراه باشد و یا محل آسیب به آسانی در دسترس نباشد مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش نانو پودر شیشه زیست فعال به روش سل-ژل اسید و باز تهیه شد و به عنوان فاز جامد خمیرهای تزریق پذیر غیر قابل گیرش مورد استفاده قرار گرفت. خصوصیات مورفولوژیکی پودر با TEM بررسی شد. برای تهیه خمیر، پودر با نسبت های مختلف محلول های %wt 3 هیالورونیک اسید و پلی وینیل الکل مخلوط شد. پایداری خمیرها در برخورد با محیط فیزیولوژیک بدن، به صورت کیفی مشاهده شد. رفتار رئولوژیکی خمیرها در دو مد چرخشی و نوسانی بررسی شد. نتایج نشان دادند که اندازه ذرات پودر شیشه nm 30-20 می باشد. این نانوکامپوزیت ها رفتار غیر نیوتنی shear thinning از خود نشان می دهند . با افزودن پلی وینیل الکل پایداری خمیرها بیشتر شده و مساحت حلقه هیسترزیس افزایش می یابد. آزمون های رئولوژی نوسانی مشخص کردند که خمیرها رفتار ویسکوالاستیک داشته ولی قسمت الاستیک آن غالب تر است. به طور کلی این بیو کامپوزیت می تواند به عنوان خمیر بیو اکتیو برای درمان بافت سخت و حتی بافت نرم استفاده شود.