سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میترا ایران منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت

چکیده:

پوشش هایکامپوزیتی رسوب دهی الکتریکی از فناوری های جدید اصلاح سطح هستند که به طور گسترده برای کاربردهای صنعتی فلزات و بهبود مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی استفاده می شوند. در این تحقیق سعی شده است به وسیله معلق سازی غلظت های مختلفی از نانوکاربید تنگستن در حمام استاندارد آبکاری کرم، لایه نشانی همزمان پوشش کرم سخت به همراه ذرات سخت سرامیکی، در حضور روان ساز (TEPA ( Tetra Ethylene Pent Amine انجام پذیرد.
در این پژوهش به بررسی تاثیر غلظت نانوذرات موجود در محلول، دانسیته جریان و نوع جریان اعمالی (مقایسه جریان پالسی با جریان مستقیم) پرداخته شده است. جهت بررسی مورفولوژی سطح و توزیع ذرات و درصد وزنی ذرات در پوشش، از بررسی های میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیزور EDS و جهت بررسی خواص پوشش از آزمون خوردگی و سختی سنجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش غلظت ذرات در محلول، حضور ذرات در پوشش افزایش یافته و سختی از ۸۸۰ به ۱۲۰۰ ویکرز افزایش می یابد. همچنین نرخ خوردگی (بر حسب میلیمتر در سال) کرم ساده از ۴/۲۱۳ ضربدر ۱۰ به توان ۳- به ۴/۱۹۸ ضربدر ۱۰ به توان ۵- (mpy) برای پوشش کامپوزیتی حاوی ۷ درصد وزنی پودر نانو تهیه شده با جریان مستقیم کاهش یافته است.