مقاله ساخت و بهينه سازي كاتاليست هاي واناديل پيروفسفات (VPO) «يادداشت پژوهشي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ساخت و بهينه سازي كاتاليست هاي واناديل پيروفسفات (VPO) «يادداشت پژوهشي»
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انيدريد مالئيك
مقاله كاتاليست واناديل پيروفسفات (VPO)
مقاله پروموتر
مقاله نرمال بوتان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قديري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاتاليست هاي VPO در مقياس وسيعي در واكنش اكسايش گزينشي بوتن و –n بوتان به انيدريد مالئيك مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين تحقيق كاتاليست هاي VPO با نسبت هاي اتمي مختلف P/V و زمان رفلاكس متفاوت در محيط الكلي تهيه شده اند. تاثير عوامل مختلفي نظير فضاي كلسينه كردن (هوا با اكسيژن خالص)، عوامل احيا كننده (بنزيل الكل يا آليل الكل)، پروموتر موليبدن، نسبت اتمي P/V و زمان رفلاكس كردن بر ساختار كريستالي كاتاليست، مساحت سطح كاتاليست، دماي احيا و مكان هاي فعال سطح مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. جهت شناسايي كاتاليست ها از پراش اشعه (XRD) x، طيف سنجي زير قرمز (FT-IR)، اندازه گيري مساحت سطح به روش BET، SEM و بررسي TPD آمونياك استفاده شده است. همچنين كاتاليست هاي تهيه شده، در واكنش اكسايش –n بوتان به انيدريد مالئيك بطور موثري عمل مي نمايند. با اضافه نمودن پروموتر موليبدن، گزينش پذيري انيدريد مالئيك در دماي ۴۲۵°C تا %۹۸ افزايش پيدا مي كند.