مقاله ساخت و تعيين اعتبار محتوايي آزمون توانا براي تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان كم شنواي ۴-۳ ساله فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ساخت و تعيين اعتبار محتوايي آزمون توانا براي تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان كم شنواي ۴-۳ ساله فارسي زبان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت شنوايي
مقاله تربيت شنوايي
مقاله كودكان كم شنوا
مقاله اعتبار محتوايي
مقاله آزمون ملاكي
مقاله آزمون توانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جارالهي‌ فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعيين مهارت هاي شنوايي کودکان کم شنوا توسط آزموني معتبر قبل از شروع تربيت شنوايي حائز اهميت است. هر چند آزمون هاي متنوع غير فارسي و نيز آزمون هاي محدود فارسي براي سنين ۵ سال به بالا موجود است، اما آزمون معتبري براي تعيين مهارت هاي شنوايي کودکان کم شنواي کمتر از ۵ سال در تربيت شنوايي موجود نيست. بر اين اساس، هدف از اين پژوهش ساخت آزموني به عنوان ابزار اندازه گيري اين مهارت هاي کودکان کم شنواي ۴-۳ ساله بود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع ساخت آزمون است که در آن آزموني براي تعيين مهارت هاي شنوايي کودکان کم شنواي ۴-۳ ساله ساخته شد و آزمون توانا نام گرفت. چارچوب کلي آن را چهار زير آزمون آگاهي از وجود صدا، تمايزگذاري، شناسايي اصوات و درک جمله تشکيل مي دهد که براي ساخت آن از مجموعه واژگان کودکان ۴-۳ ساله شنوا و کم شنوا استفاده شد. اعتبار محتوايي آن توسط هفت صاحب نظر از طريق پرسش نامه به دست آمد. زير آزمون هاي اول تا چهارم آزمون توانا به ترتيب حاوي ۱۰، ۱۰، ۸ و ۶ يعني جمعا ۳۴ ماده آزمون مي باشد.
يافته ها: اعتبار محتوايي زير آزمون هاي آزمون توانا به ترتيب ۱۰۰ درصد، ۸۳ درصد، ۹۶ درصد و ۹۵ درصد و کل آزمون ۹۴ درصد به دست آمد. ميانگين زمان اجراي آزمون ۸۲ دقيقه بود.
نتيجه گيري: اعتبار محتوايي آزمون توانا با ۹۴ درصد، در مقايسه با آزمون مدرس (۹۷%) و آزمون مظاهريزدي (۸۸%)، از نظر آماري قابل اعتماد است.