مقاله ساخت و تعيين مشخصات غشا زئوليتي نانو ساختار ZSM-5 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ساخت و تعيين مشخصات غشا زئوليتي نانو ساختار ZSM-5
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ZSM-5
مقاله غشا زئوليتي
مقاله رشد ثانويه
مقاله نانو سيليکاليت-۱
مقاله تعيين مشخصات
مقاله تراوايي گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي سيده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاكيزه مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: پورافشاري چنار مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، غشاهاي زئوليتي ZSM-5 بر روي پايه –a آلومينا با استفاده از روش رشد ثانويه سنتز شدند. آزمايش هاي تعيين مشخصات ساختاري، شامل XRD، SEM،TEM ،TGA ،DSC  و تراوايي گاز خالص بر روي غشاهاي ساخته شده صورت گرفت. براي ساخت غشاها، ابتدا نانو کريستال هاي سيليکاليت-۱ در اندازه متوسط ۴۰ nm سنتز شدند و جهت جداسازي و خالص سازي آنها از محلول از چندين بار سانتريفوژ و التراسونيک متوالي استفاده شد. در ادامه، تاثیر شرايط مختلف سنتز نظير ميزان آلومينيوم و زمان سنتز بر روي مشخصات ساختاري نمونه هاي ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي اثر غلظت آلومينيوم نشان داد که افزايش ميزان آلومينيوم تا ميزان مشخص موجب بهبود پوشش ايجاد شده بر سطح پايه و خواص جداسازي غشا مي گردد. توجه به تغيير زمان سنتز بر چگونگي پوشش غشاهاي سيليکاليت ساخته شده با روش رشد ثانويه نشان داد که بهترين پوشش در زمان سنتز هيدروترمال پس از ۳۶ ساعت حاصل مي شود. تراوايي گازهاي خالصH2 ، CO2، CH4 و N2 بر روي پايه و غشاهاي سنتز شده در محدوده فشار ۱-۴ bar مورد مطالعه قرار گرفت. ميزان انتخاب پذيري ايده آل H2CH4،H2/CO2  و H2/N2 در بهترين شرايط به ترتيب برابر با ۳٫۸، ۳٫۵ و ۴٫۴ در دماي ۳۰۰ K به دست آمد.