سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی غلام تمیمی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
محمّد بهبهانی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
محمدامین ثباتی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
علی و آرش فرهی و انواری – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

چکیده:

در این مطالعه چند کاتالیست کبالت بر پایه گاما آلومینا به روش تلقیح (در غلظت‌های مختلف محلول و دماهای متفاوت کلسیناسیون) ساخته شد و در مورد هر کاتالیست تست‌های XRD و TPR انجام شد. نتایج حاصل با هم مقایسه گردید و در نهایت بهترین حالت ساخت تعیین و پیشنهاد گردید.