سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره دهقانی محمودآبادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)
بتول سجاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)
سعید بهروزی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر
کامران خراسانی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر

چکیده:

در این مقاله ضمن ساخت و راهاندازی یک دستگاه لیزر بخار نمک مس از نوع یدید مس برای اولین بار در کشور گزارش شده و توان خروجی آن بر حسب فرکانس عملکرد در بازه ۲۰-۱۱ کیلو هرتز اندازه گیری و بهینه سازی شده است. براساس نتایج آزمایش ها ، دمای عملکرد این لیزر در حدود ۵۵۰درجه سانتی گراد اندازه گیری شده و بیشینه توان خروجی در فشار ۱۰torrگاز کمکی نئون و در فرکانس ۱۶ kHz بدست آمده است.