سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی عربی – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
رضا مرادی – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

نانوذرات اکسید روی به روش رسوب دهی مستقیم در محلول آبی تهیه میشوند . اکسید روی تهیهشده در این روش دارای ساختار هگزاگونال میباشد . کلوخهگی اکسید روی بشکل میلهای میباشد که شامل نانوذراتی با قطر حدوداً ۸ نانومتر میباشد . میله ای شکل شدن نانوذرات به حضور کاتیونهای [Zn(NH )]2+ 3+ وابستهاست . در این مقاله ساخت نانوذره اکسید روی، تاثیر دمای کلسینه
و نسبت مولی محلولهای اولیه را مورد بررسی قرار دادهایم . همچنین مطالعات TG – DTA و IR روی پیش ماده اولیه و مطالعه الگوهای پراش اشعه X و تصاویر SEM نیز بر روی نانوذرات انجامشده تا اندازه تقریبی ذرات، شکل و سطح آنها مورد بررسی قرار گیرد .