سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید پورمند – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
نیما تقوی نیا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران
زهره صداقت – دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان
مازیار مرندی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

ساختار های هسته – پوسته نانوذره ای CdS@TiO2 به عنوان ساختار هایی مناسب برای فوتوکاتالیست های فعال در ناحیه مرئی مطرح هستند . جهت سـاخت این ساختار ها نانو ذرات سولفید کادمیوم به روش ترمو شیمیایی ساخته شدند و پس از ساخت این نانوذرات بر روی آن ها یک لای ه چند نانومتری از دی اکسید تیتـانیوم به روش لایه نشانی در فاز مایع ایجاد شد . تحلیل داده های XPS نشان می دهد که نانوذرات تشکیل شده ساختار هسته – پوسته دارند و با افزایش زمان لایه نشانی لایه هاضخیم تر می شوند . منحنی های جذب نوری نیز وجودTiO2 و CdS را نشان می دهند .