مقاله ساخت و مشخصه يابي پوشش نانوکامپوزيتي هيدروکسيآپاتيت، زيرکونيا با درصدهاي متفاوت از پايدارکننده ايتريا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ساخت و مشخصه يابي پوشش نانوکامپوزيتي هيدروکسيآپاتيت، زيرکونيا با درصدهاي متفاوت از پايدارکننده ايتريا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروکسيآپاتيت
مقاله زيرکونيا
مقاله سل
مقاله ژل
مقاله پوششدهي غوطه وري
مقاله فولاد زنگنزن ۳۱۶ ال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش هاي تک فاز هيدروکسي آپاتيت به دليل چقرمگي شکست پايين و چسبندگي ناکافي بين پوشش و زيرلايه، با انواع پوشش هاي کامپوزيتي حاوي تقويت کننده هاي سراميکي مثل زيرکونيا جايگزين شده اند. ساخت پوشش بيوسراميکي کامپوزيتي حاوي اجزا نانومتري مي تواند زيست سازگاري و زيست فعالي مطلوب، کنترل نرخ اضمحلال پوشش و بهينه ساختن خواص مکانيکي را موجب شود. در پژوهش حاضر، ساخت و مشخصه يابي پوشش نانوساختار هيدروکسي آپاتيت، زيرکونيا و پوشش هيدروکسي آپاتيت تک فاز بر روي زيرلايه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال به روش سل، ژل موردنظر قرار گرفت و مقاومت خوردگي و ميزان انحلال آن ارزيابي شد. نتايج آزمون طيف سنجي جذب اتمي حاکي از افزايش غلظت يون کلسيم آزاد شده از پوشش ها با گذشت زمان بود و ميزان يون کلسيم آزاد شده در پوشش هاي کامپوزيتي نسبت به پوشش تک فاز هيدروکسي آپاتيت کمتر بود. در دماي کلسينه کردن ۹۵۰ درجه سانتي گراد، فاز غالب در پوشش کامپوزيتي تهيه شده، هيدروکسي آپاتيت و زيرکونيا با شبکه  هاي بلوري مختلف بود. تعيين اندازه دانه ها به کمک معادله شرر، حضور نانوذرات زيرکونيا با اندازه (۲۰-۳۰ نانومتر) در زمينه هيدروکسي آپاتيت (۴۰-۸۰ نانومتر) را تاييد کرد. تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي، حصول پوشش هاي بدون ترک ولي متخلخل را نشان داد. نتايج حاصل از آزمون خوردگي بيانگر آن است که پوشش کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت، زيرکونيا با ساختار متخلخل و داشتن ريزترکها قادر نيست به طور کامل از برهمکنش زيرلايه با الکتروليت جلوگيري کند و احتمالا نمي تواند از آزادشدن يونهاي فلزي ممانعت جدي به عمل آورد. به نظر مي رسد که پوشش  نانوساختار هيدروکسي آپاتيت، زيرکونيا به دليل ساختار و ابعاد نانومتري فازهاي تشکيل دهنده، بتوانند موجب کاهش مدت زمان تثبيت کاشتني در مجاورت بافت سخت شده و ضريب اطمينان درمان را افزايش دهد.