سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا غروی – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – بخش مهندسی برق و الکترو
محمد امین باغبان – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – بخش مهندسی برق و الکترو
محمدتقی شربتی – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – بخش مهندسی برق و الکترو
فرهاد پناهی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در این پژوهش ، OLED هایی با ساختار تک لایه با استفاده از دو ماده آلی متفاوت ساخته شده اند . این OLED ها دارای بیشترین طول موج های ۵۱۷ و ۶۱۳ nm هستند . در هر مورد ، بیناب نور تابشی OLED و مشخصه های چگالی جریان بر حسب ولتاژ در ضخامت های مختلف لایه آلی به دست آمده و با هم مقایسه شده اند . همچنین نشان داده شده است که در ضخامت های بسار کم ، OLED هیچ نوری را گسیل نمیکند . با کاهش سد پتانسیل موجود در برابر تزریق حامل ها ، ولتاژ راه اندازی OLED کاهش می یابد.